Saturday, 12 March 2011

koło co nie jest okrągłe

Patrzę w niebieskie niebo, jeszcze trochę zimne, i przypominam sobie pochmurne niebo, jeszcze trochę ciepłe. Ach, te przypadki.






No comments:

Post a Comment