Tuesday, 29 June 2010

Randomly satisfied people


Odetchnięciu latem towarzyszy rozluźnienie wszystkich mięśni (Uwaga! Poza sercowym!) oraz zwielokrotnienie wydzielania serotoniny.








A potem pojechaliśmy w podróż, żeby złapać do torby setki stroboskopowych świateł. A słońce jechało z nami w wagonie.